วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คลิกเลือก Web Browser ที่ต้องการตั้งค่า

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer

2. คลิกเมนู Tools > Internet options

3. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Options คลิกแถบ Connections > LAN Settings

4. ปรากฎหน้าต่าง local Area Network (LAN) Setting

 คลิกเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Automatically Detect settings 
คลิกถูกที่ Use a proxy server for your LAN

กรอก proxy.sru.ac.th ที่ช่อง Address และกรอก 8080 ที่ช่อง Port

คลิกปุ่ม OK

5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

1. เปิดโปรแกรม Mozilla Firefox

2. คลิกที่ Tools > Options

3. จะปรากฎหน้าต่าง Options คลิกที่แถบ Advanced > Network > Settings

4. ปรากฎหน้าต่าง Connection Settings

คลิกที่ Manual Proxy configuration
คลิกที่ Manual Proxy configuration
คลิกปุ่ม OK


5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

1. เปิดโปรแกรม Google Chrome

2. คลิกที่ปุ่ม (Customize and control Google Chrome) แล้วคลิกที่ Settings

3. จะปรากฎแถบ Settings คลิกที่ show advanced settings จะปรากฎหัวข้อ Network คลิกที่ปุ่ม Change proxy settings

4. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Properties คลิกที่แทบ Connections คลิกที่ปุ่ม LAN settings

5. จะปรากฎหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings

คลิกเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Automatically Detect settings

คลิกถูกที่ Use a proxy server for your LAN

กรอก proxy.sru.ac.th ที่ช่อง Address และกรอก 8080 ที่ช่อง Port

คลิกปุ่ม OK


5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

1. เปิดโปรแกรม Safari

2. คลิกที่ปุ่ม (Display a menu of general Safari settings) แล้วคลิกที่ Preferences

3. จะปรากฎหน้าต่าง Preferences คลิกแถบ Advanced > คลิกปุ่ม Change Settings...

4. ปรากฎหน้าต่าง Internet Properties คลิกแถบ Connections > คลิกปุ่ม LAN settings

5. ปรากฎหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings

คลิกเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Automatically Detect settings

คลิกถูกที่ Use a proxy server for your LAN

กรอก proxy.sru.ac.th ที่ช่อง Address และกรอก 8080 ที่ช่อง Port

คลิกปุ่ม OK


5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย
นายไตรเพชร พลดี
นางสาวเพชรรัตน์ กิมอยู๋ฮ่ะ
ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ห้องสมุดกลาง